top of page

Aktiv i SALT

Aktive i SALT er de engasjerte studentene som SALT er avhengig av for at ting skal gå rundt. Denne gjengen gjør en kjempeviktig jobb som gjør at Studentforeningen SALT kan tilby et så stort mangfold av aktiviteter og arrangementer som mulig.

 

SALT har et eget styre bestående av ti engasjerte studenter. I tillegg har vi 10 ulike utvalg som har ulike ansvarsområder og oppdrag.  

Vil du også bli en del av et fantastisk fellesskap og bidra til en sosial studenthverdag? Vi har rekruttering på starten av hvert semester, så følg med på vår Facebook-side: Studentforeningen SALT, eller Instagram: saltntnu, for informasjon når tiden nærmer seg!

Hva er forskjellen på en aktiv i SALT og SALT-medlemmer?

Du blir SALT-medlem ved å betale en medlemsavgift som ny student eller eller når som helst i studieløpet. Har du betalt medlemskap gjelder denne hele studieløpet ditt og du kan delta på alle arrangement i regi av SALT, i tillegg til å benytte deg av ulike medlemsfordeler.

Aktive i SALT er de som ønsker å engasjere seg ekstra i studietiden, enten som medlemmer i SALT-styret eller som medlemmer i de ulike utvalgene og da er du f.eks. med på lage arrangement, arrangere turer, promotere linjeforeningen eller være lagleder i ulike idretter. Her er det mye å velge i! De aktive blir valgt inn i rekrutteringsperioder på starten av hvert semester, så her er det bare å følge med hvis du er interessert. Du kan sjekk ut de ulike utvalgene under "utvalg" i menyen over!

SALT sitt organisasjonskart:

Er du aktiv i SALT og ønsker en attest?

Dette er fremgangsmåten:

1. Send mail til leder@saltntnu.no med emne “Attest”.

   

    Innhold:

    Fullt navn.

    Fødselsdato. 

    Hvilke verv du har hatt.

    Hvilken periode du har hatt vervet.

 

2. Leder lager attest og sender tilbake til deg. 

3. Du skriver ut attesten og legger den i hylla til lederen på kontoret, sånn at hen kan skrive under på den. 

bottom of page