top of page

Melde inn avvik

Ønsker du å melde inn et avvik? Her kan man melde fra om man opplever noe ubehagelig og trenger veiledning og støtte eller om man har behov for et ferskt blikk og en fredsmegler i en konflikt.

Skjemaet drives av SALT sin trivselskomite som jobber for at aktive og medlemmer i SALT skal ha det godt og føle seg trygg. Trivselskomiteen har både oppfølgingsplikt og taushetsplikt i alle saker.

Trivselskomiteen består for øyeblikket av:

Stine Skarbø, Aurora Preus-Larsen, Henrik Granheim, Ida Rognli og Magnus Jørgensen. 

Du kan velge å være anonym i skjema, men det vil gjøre det vanskelig å følge opp saken. Det er også mulig å holde enkelte i komiteen ute av saksbehandlingen om man ønsker det. Stine Skarbø er den med tilgang til dette skjemaet.

Om man ønsker å ekskludere en av medlemmene tar man kontakt med noen andre i trivselskomiteen. Dersom du ikke ønsker at noen i trivselskomiteen skal ha innblikk i saken, sender du en mail til lederen i SALT, Camilla Finsrud på camilnf@stud.ntnu.no

Meld inn i skjemaet HER!

bottom of page