Registrering av bokskap

 

På campus Lysholm er det Instituttillitsvalgte og Fakultetstillitsvalgte som er ansvarlig for drift av bokskap.

 

Bruk av bokskap er gratis og bokskapene registreres for to semester av gangen.

 

 

Mistet nøkkel

Har du mistet nøkkelen til skapet ditt eller glemt koden din? Ta med gyldig legitimasjon og kom innom SALT-kontoret, så kan vi klippe hengelåsen for deg. Skapet må da registreres på nytt og du må selv kjøpe ny hengelås.

 

 

Spørsmål? Ta kontakt på su-ilu@studentrad.org.ntnu.no

Reglement for bokskap på campus Lysholm

 

§ 1.

Ethvert bokskap som er tomt og uten hengelås kan tas i bruk. Studenten må selv skaffe hengelås til skapet før registreringen.

 

§ 2.

Registrering av bokskap skal skje så fort det er satt hengelås på skapet.

 

§ 3.

Det er tillatt å registrere MAX 1 - ett - bokskap per person!

 

§ 4.

Ikke registrerte bokskap vil få en påminnelse om at skapet må registreres. To uker etter at påminnelsen er gitt vil låsen bli klippet og skapet tømt hvis registrering ennå ikke har skjedd.

 

§ 5.

Det vil bli annonsert om bokskapklipping på en gitt dato på slutten av skoleåret. Alt innhold i skapet vil bli lagt i en oppbevaringspose med skapnummer, som så oppbevares i eget lagerrom.

 

§ 6.

Ved klipping vil det til enhver tid være minst to til stede, en Instituttillitsvalgt og et vitne. For å få tilbake eiendeler fra klippet bokskap må man henvende seg på SALT-kontoret (i kontortiden). Innholdet leveres tilbake om eier kan gjengi eiendelene i skapet, eventuelt vise legitimasjon dersom skapet har vært registrert ved forrige semester. Eier må kvittere for avhentede eiendeler.

 

§ 7.

Ikke avhentet skapinnhold fra klippet bokskap vil bli lagret i 2 månder etter klipping. Da vil

det kastes eller gis bort.

 

§ 8.

Det oppfordres til å ikke oppbevare verdisaker i skapet. Skulle dette likevel skje har

studenten selv det hele og fulle ansvar. SALT tar ikke ansvar for verdisaker ved klipping eller oppbevaring etterpå.

 

§ 9.

Bruk av bokskap er gratis for studentene.

kontorvakt.png