man. 02. sep. | Studentforeningen SALT

Allmøte med valg av SALT-styret og nye instituttillitsvalgte

Velkommen til allmøte/valgmøte for studenter ved institutt for lærerutdanning (ILU)! Dette valget er todelt, da instituttillitsvalgt A (ITV A) skal suppleres inn og det skal velges en fjerde ITV. Trykk for mer informasjon om vervene.
Registreringen er lukket
Allmøte med valg av SALT-styret og nye instituttillitsvalgte

Tid og sted

02. sep. 2019, 16:15 – 17:15
Studentforeningen SALT, E. C. Dahls gate 2, 7012 Trondheim, Norway

Om eventen

1. ITV A

Fordi en av de nåværende instituttillitsvalgte har sluttet på studiet må vedkommende fratre vervet som ITV. Det må derfor suppleres inn ny som kan ta over vervet fra og med uke 36. Vervet varer ut semesteret og det er honorert.

Det har til nå vært totalt 3 ITVer ved ILU som samarbeider for å ivareta og fremme studentenes interesser opp mot instituttet. ITV A, som nå er på valg, har i utgangspunktet følgende arbeidsoppgaver, selv om disse er noe flytende:

- ITV A er studentpolitisk ansvarlig i SALT-styret. Med interessekonflikter med styret i foreningen skal ITV-vervet gå foran.

- ITV A skal utgjøre bindeledd mellom studentforeningen og det studentpolitiske forumet på instituttet.

- ITV A skal sitte som fast studentrepresentant i møtene som instituttet har.

- ITV A har også ekstra ansvar for at det studentpolitiske forumet er velfungerende.

- I tillegg har ITV A arbeidsoppgaver som er felles med ITV B og ITV C

Det vil si at man som ITV A både er instituttillitsvalgt og en del av styret i studentforeningen SALT.

2. ITV D

Til nå har vi vært tre instituttillitsvalgte ved ILU. Nå ønsker vi å være fire stykk og tar derfor opp ITV D. Hvilke konkrete arbeidsoppgaver ITV D vil få avtales i samarbeid med de tre andre etter valget. Det vil si at arbeidsoppgavene i stillingsinstruksen fordeles mellom alle fire. ITV D blir valgt for skoleåret 2019/2020. Vervet er honorert!

Stillingsbeskrivelse for instituttillitsvalgte ved ILU: https://docs.google.com/document/d/1DGGmZJxV-b_gk7p6bbKu3njcdezW4zoxUh3OrH69fEc/edit?usp=sharing

Ikke vær redd for å ta kontakt med de nåværende ITVene på su-ilu@studentrad.org.ntnu.no om du lurer på noe! Har du spørsmål om hvordan det er å sitte i styret i SALT kan du kontakte SALT på facebook.

Kandidatur og eventueltsaker sendes til su-ilu@studentrad.org.ntnu.no innen søndag 1. september. Skriv litt om deg selv, hvorfor du stiller til valg og hvilket verv du søker på (ITV A, ITV D eller begge). Legg gjerne ved et bilde av deg selv! Det vil også være mulig å stille som kandidat på møtet, uten å ha sendt inn kandidatur på forhånd.

Dersom du stiller til valg bør du holde av helga 6-8 september. Da reiser Studentrådet SU og Studentrådet HF på oppstartsseminar! :-)

Sakspapirer og rom kommer!

Vel møtt!

Link til Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/360872124609390/

Dele denne eventen