tor. 31. okt. | Studentforeningen SALT

Ekstraordinært allmøte: vedtekstendringer

Styret i SALT inviterer alle medlemmer til allmøte hvor det vil foreslås en mindre endring av bestemmelser i SALTs vedtekter.
Registreringen er lukket
Ekstraordinært allmøte: vedtekstendringer

Tid og sted

31. okt. 2019, 16:15 – 17:00
Studentforeningen SALT, E. C. Dahls gate 2, 7012 Trondheim, Norway

Om eventen

 Styret i SALT inviterer alle medlemmer til allmøte hvor det vil foreslås en mindre endring av bestemmelser i SALTs vedtekter.

På bakgrunn av diskusjon om arbeidsfordeling og struktur internt i SALT-styret, finner sittende SALT-styre det hensiktsmessig med endringer i bestemmelsene for nestleder-vervet i vedtektene. Gjennom vedtektene er dette vervet også knyttet til økonomi-oppgaver. SALT-styret vil foreslå å skille disse to ansvarsområdene i styret, for å legge til rette for best mulig rekruttering til styrevervene i fremtiden.

Saksliste og dagsorden med konkret forslag til vedtektsendring vil bli lagt ut på arrangementet her.

Alle studenter med tilhørighet til institutt for lærerutdanning (ILU) har stemmerett på møte. Studenter som kan ha tilhørighet på andre institutt kan bes om å fremvise tilhørighet. Dette kan en gjøre ved å logge på studentweb: https://fsweb.no/studentweb/minprofil.jsf

Dagens vedtekter finner man på: https://www.saltntnu.no/styret

Rom: LY32 i Lysholm-bygget (http://bit.ly/33iA5Zl)

Vell møtt til allmøte (vi stiller med kaffe & frukt) 

Dele denne eventen