Regler på campus:

Sykkelparkering: Det er ikke sykkelparkering i gårdsrommet på Lysholm, eller på fortauet langs Schnitlergården og inngangen til biblioteket. Sykler som settes der blir flyttet til sykkelparkeringen på baksiden av Lysholm, og da uten lås. Sykkelparkering på Kalvskinnet er innerst i E.C. Dahls gate bak Lysholm, og hele veien rundt Akrinn unntatt mot sør. 

 

Grilling i bakgården: Det er ikke lov til å grille i bakgården på Lysholm.
 

Røyking på campus: Det er ikke tillatt å røyke i bakgården på Lysholm. Utendørs askebeger er på kortveggen på Sukkerhuset mot Sverres gate, og bak sykkelparkeringen sør for bygget. 

Info fra instituttet: