top of page

SENIOR

Senior er SALTs nyeste utvalg som ble opprettet i 2022. Vårt ønske er å sørge for at 4. og 5. klassinger avslutter studietiden på Kalvskinnet og med SALT med et like stort smell som de kom inn i 1. klasse og fadderuka med. Masterskriving er ikke nødvendigvis like sosialt som de andre årene på studiet og vi vil skape en sosial arena hvor man får henge med de andre fra kullet.

 

SALT Senior er delt i tre komiteer: sosialt 4., sosialt 5. og faglig. Sosialt 5. arrangerer blant annet sosiallunsjer med vinlotteri, sosialt 4. stod bak bli kjent-fest på Heidis, og faglig har arrangert skrivepress. Noen aktiviteter er kun for 4., noen kun for 5., og andre for begge kullene.

 

Vi er fremdeles bare i startfasen av vårt prosjekt og gleder oss til å videreutvikle tilbudet.

 

Leder: Maria Kasseth

Mail: senior@saltntnu.no

Instagram: saltsenior

bottom of page