top of page

Studentmiljøet i Trondheim

I tillegg til linjeforeningen SALT er det flere foreninger og organisasjoner som bidrar til et godt studentmiljø for alle studenter i Trondheim. 

SiT

SiT er studentskipnaden i Trondheim og bidrar til at studentene skal trives i byen. SiT samarbeider med studentene om å utvikle et godt og attraktivt tilbud. SiT har hybler i ulike kollektiv og leiligheter der studentene kan bo og fem treningsentre med et variert og studentvennlig treningstilbud. I tillegg har SiT et bredt helsetilbud for studentene med bl.a. helsesøster, psykolog og kurs for mestring. For mer informasjon om SiT kan du besøke deres nettside: https://www.sit.no 


NTNUi

NTNUi er NTNU sin treningsforening og står for universitetets sportslige tilbud. Her kan studenter fra alle linjer delta, og de tilbyr grupper innenfor ulike idrettsgrener som blant annet fotball, lacrosse, rumpeldunk, dans og roing. NTNUi ønsker å fremme idrettsglede og et sunt studiemiljø. Du kan lese mer om NTNUi her: https://ntnui.no


Studentersamfundet 

Samfundet er en organisasjon som drives av og er for studenter i Trondheim. Her arrangeres konserter, debatter, samfundsmøter osv. For mer informasjon kan du besøke Samfundets nettside: https://www.samfundet.no

UKA 

UKA er Norges største kulturfestival og blir arrangert hver andre høst med en varighet på tre uker. UKA-19 arrangeres fra 03-27 oktober. UKA blir arrangert av studenter, og siste opptak før UKA-19 vil være i september. Les mer om UKA her: https://www.uka.no 

ISFiT

ISFiT (International Student Festival in Trondheim) er verdens største internasjonal studentfestival. Studenter fra hele verden møtes i Trondheim for 10 dager med dialog, kulturelle arrangementer og workshops. ISFiT blir arrangert hver andre vinter og temaet for ISFiT 2019 var "Migration". Temaet for ISFiT 2021 vil være "Creating knowledge". Les mer om ISFiT her: https://www.isfit.org 

bottom of page