SALT Styret

Styret i SALT består av ni demokratisk valgte studenter ved Instituttet for lærerutdanning. 

Leder: Marit

Nestleder: Martin

Utvalgsansvarlig: Tara

Arrangementansvarlig: Lars Emil

Sosialansvarlig og ITV: Ingvild

Kommunikasjonsansvarlig: Thea

Styremedlem: Knut

Styrerekrutt: