Tillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning (ILU)

De tillitsvalgte arbeider for å gi studentene en bedre studiehverdag og snakker studentenes stemme i saker som gjelder campus, tilrettelegging, læringsmiljø, faglig kvalitet og lignende på ulike nivå ved NTNU. Har du innspill eller trenger du hjelp til noe? Vi oppfordrer deg til å ta kontakt uansett hva du lurer på. Du kan enten komme innom kontoret i kontorets åpningstider, sende oss en mail eller skrive til oss på facebook. Ser du oss på campus blir vi også glade om du slår av en prat. Alle tillitsvalgte har taushetsplikt!

 

Digitale kontortider høsten 2020.

Grunnet korona-situasjonen vil det gjennomføres digitale kontorvakter dette semesteret. Vi svarer på mail og Facebook gjennom hele uka, men svarer raskest i kontortiden: 

Tirsdag 11:00 - 13:00

Onsdag 10:00 - 12:00

OBS! Sensitiv informasjon bør ikke sendes på Facebook. 

¨SU.png

Instituttillitsvalgte (ITV)

Som instituttillitsvalgte ved institutt for lærerutdanning representerer vi studentene i ulike forum på instituttet. I tillegg sitter vi i studentrådet SU sammen med alle tillitsvalgte fra de seks andre instituttene ved fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Vår jobb er å snakke studentenes saker på instituttnivå. Vi holder instituttledelsen informert om hva som angår studentene og vi ønsker derfor at du som student gir oss tilbakemeldinger og stiller spørsmål om studiet. Er det noe som kan gjøre din studiehverdag bedre? Si ifra til oss slik at vi kan arbeide med sakene studentene er opptatte av.

Kontakt oss på:

Epost: su-ilu@studentrad.org.ntnu.no