top of page

Tillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning (ILU)

Har du innspill eller trenger du hjelp til noe? Ønsker du å komme med tilbakemeldinger til hvordan studiehverdagen kan bli bedre? Eller ønsker du bare noen å snakke med? Ta kontakt med en tillitsvalgt!

 

De tillitsvalgte arbeider for å gi studentene en bedre studiehverdag og snakker studentenes stemme i saker som gjelder campus, tilrettelegging, læringsmiljø, faglig kvalitet og lignende på ulike nivå ved NTNU. På Institutt for lærerutdanning har vi klassetillitsvalgte (på grunnskolelærerutdanningene), programtillitsvalgte og instituttillitsvalgte.

 

Instituttillitsvalgte (ITV)

Som Instituttillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning representerer vi studentene i ulike forum på instituttet. Vi sitter i studentrådet SU sammen med alle tillitsvalgte fra de andre instituttene ved fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

 

Vår jobb er å snakke studentenes saker på instituttnivå. Vi holder instituttledelsen informert om hva som angår studentene og vi ønsker derfor at du som student gir oss tilbakemeldinger og stiller spørsmål om studiet.

 

Høsten 2022 sitter vi kontorvakt hver uke, på onsdager kl. 12-14 og torsdager kl. 10-12. Kontoret finner du på Lysholm, på Kalvskinnet (mazemap: https://link.mazemap.com/CL7EVHOM)

Ta kontakt med oss på Facebook (Instituttillitsvalgte for institutt for lærerutdanning) eller via mail (su-ilu@studentrad.ntnu.no).

Sensitiv informasjon bør ikke sendes på Facebook eller mail.

 

Vi har taushetsplikt!

 

Tillitsvalgte året 2022 er Amanda Fagerland Farrag, Herman Nesse, Maria Vagle, Sharmika Raventhiran og Alexander Pedersen.

¨SU.png
bottom of page