SALT sin historie

Det var en gang, for lenge siden, da lærerutdanningen fortsatt holdt til på Rotvoll at ideen om en linjeforening for alvor fikk fart på seg. Ifølge boken om SALT hadde studentengasjementet nådd et bunnpunkt høsten 2013, men det fantes fortsatt studenter som drømte om at det skulle skje mer på Rotvoll. Et ønske om mer liv, men også et savn etter vintertur til Åre, la grunnlaget for etableringen av en linjeforening. Og dette skjedde fort, for fristen for å søke midler måtte rekkes. Etter et uventet avslag på denne søknaden, kom derimot linjeforeningen seg på beina med den nedlagte revyens overskuddsmidler og SALT var skapt! 6. september 2013

----------------------------------------------------------------------2013------------------------------------------------------------------------------------------------

Stuggu

Allerede før SALT ble opprettet fantes Stuggu på Rotvoll. Stuggu var studentkjelleren, og hadde faktisk eksistert så lenge lærerutdanningen hadde holdt til på Rotvoll. Med tre gjenværende styremedlemmer i Stuggu høsten 2013 ble det snakk om å fusjonere studentkjelleren inn i SALT. Stuggu var derimot nære på å ryke, for om det ikke ble ryddet der på en helg ville skolen stenge kjelleren. Det ble ryddet og vasket, og Stuggu ble reddet. Stuggu var nå en del av SALT! På Stuggu ble det tradisjon med quiz hver onsdag kl. 16.00. I tillegg har gratis vafler vært et tilbud på Stuggu helt fra starten!

 

Friluftsliv

Våren 2013 ble arbeidet med en friluftslivgruppe satt i gang. Da SALT ble etablert høsten samme året, fant man ut «at det var lurt å samle kreftene, og se tingene i sammenheng». I oktober hadde gruppen sin oppstartstur i Bymarka, nå under navnet SALT Friluftsliv. Utvalget har bydd på varierende tilbud, både toppturer, surfeturer og hytteturer for å nevne noe.

 

----------------------------------------------------------2016- HiST blir NTNU!--------------------------------------------------------------------

 

SALT Strikk- 2017

Strikk & drikk ble for alvor etablert i 2017, men har en historie allerede før dette. Da det først ble satt i gang strikkekvelder på Rotvoll, gikk det dessverre ikke så lang tid før strikkingen ble satt på vent. Dette var fordi ingen ville stille til leder i utvalget høsten etterpå. I et forsøk på å holde utvalget gående ble strikkingen byttet ut med spill i et års tid, før utvalget igjen ble liggende brakk. Plutselig kom det et nytt engasjement, og i 2017 var strikkekveldene i gang igjen. Strikk & Drikk ernå blitt SALT Strikk, og samles på søndager for strikking, kaffe og kos, og er et trivelig utvalg enten man er nybegynner eller viderekommen strikker, eller driver med annet håndarbeid.

 

Revy

Revy har vært en kjent tradisjon på lærerutdanningen, og Rotvollrevyen var et kjært arrangement frem til den ble lagt død i 2012 etter 20 år. Med vanskeligheter med å få med seg folk så styret seg nødt til å legge foreningen ned, og overskuddsmidlene ble overført til SALT, men revyen var savnet. Våren 2016 oppstod det derimot et nytt engasjement, og etter mye jobb og innsats var Rotvollrevyen på beina igjen! Tradisjonen har fortsatt videre, og da lærerutdanningen flyttet fra Rotvoll byttet revyen navn til det vi i dag kjenner som SALT-revyen. Da koronaen kom ble det derimot en ny stopp for revyen. Til tross fro dette har revyen igjen blomstret og vokst seg større og mer populær enn noen gang de siste to årene. Med helt utsolgte forestillinger, og pris på Studentkavalkaden 2024 er revyen i ny storhetstid.

SALT Sporty

Til tross for mange gymlærerstudenter, manglet lærerstudentene et tilbud til de som ville «røre seg utenom friluftslivets gleder», som det så fint står i boka om SALT. Det var flere som savnet et slikt tilbud, og høsten 2016 ble derfor SALT Sporty opprettet – et lavterskeltilbud hvor alle kunne delta, uansett utgangspunkt. Etter hvert kom det også både dame- og herrelag i fotball. Utvalget fortsatte å vokse, og tilbudene ble dermed også utvidet med tiden.

------------------------------------------------------------------------2018-----------------------------------------------------------------------------------

Lærerutdanningen flytter fra Rotvoll til Kalvskinnet!

 

SALT Media

Tidligere var det Redaksjonen som produserte «En Klype SALT», men i 2018 byttet utvalget navn til SALT Promo. Med navnebyttet innebar mer ansvar, og utvalget skulle ikke lenger kun stå for studentavisa. Promo skulle nå også stå for promoteringen av SALT, og fikk dermed ansvar for linjeforeningens sosiale medier. I tillegg ble det Promo sitt ansvar å ta bilder og filme under SALT sine arrangementer. SALT har siden den tid vokst seg stor, og ansvaret for bilder ble flyttet over til hvert utvalg. Promo endret igjen retning og heter i dag SALT media, med både SALT sin studentavis i papirform, egen podcast og det er de som skriver artiklene på nettsiden!

 

Saltkråkan

Høsten 2018 ble SALT Scene utvidet med et nytt musikalsk tilbud for lærerstudenter, og vårt kjære kor ble etablert. I begynnelsen het koret «Kor SALT kan det bli?», men byttet senere navn til «Saltkråkan». Saltkråkan samler sangglade lærerstudenter og sprer glede på campus ved å holde flotte konserter gjennom semesteret. I tillegg representerer de SALT i kormiljøet vi har her i Trondheim, med deltakelse på blant annet Korstock.

Event

Arrangementskomiteen ble etablert på nyåret i 2018. Sosialansvarlig ønsket å få med seg flere som kunne være med på planlegging av arrangementer i SALT. Komiteen fikk ansvar for planlegging av alt fra fester og ball, til hytteturer og annen SALT-kos. Senere har denne gjengen byttet navn til Event & næringsliv, og det er i dag arrangementansvarlig som har det overordnede ansvaret i utvalget. Dette er en gjeng vi kan takke for mye moro og minneverdige arrangementer for lærerstudentene! Både Åre-tur, trafikklysfest, Halloweenfest, Halveisfest og Silent Disco er blitt store forventede arrangementer. Her må man stå klar når billettene slippes!

 

 

SALT feirer også 5-årsjubileum dette året!

 

--------------------------------------------------------------------------2020----------------------------------------------------------------------------

SALT IF

I 2020 byttet SALT Sporty navn til SALT IF, og ble et idrettslag. Ved å bli et idrettslag fikk utvalget flere muligheter, som blant annet å delta på studentlekene. SALT IF er et lavterskeltilbud for studentene på lærerutdanningen, og tilbyr en rekke lagidretter som fotball, håndball, innebandy, basket, dans og volleyball. I tillegg tilbyr de aktiviteter utenom lagidrettene, som sportyøkter, klatring og buldring og morgenjogg. Alt i alt bidrar SALT IF til å spre idrettsglede og engasjement for ufattelig mange lærerstudenter!

Idrettslaget er i dag ufattelig stort, og med et utrolig engasjement. Du kan se mer av hva som foregår på deres egne nettside: https://www.saltif.com/

Senior

Et ønske om å engasjere 4. og 5. årsstudentene mer gjorde at SALT Senior ble grunnlagt. Man så at SALT sine arrangementer nådde best ut til 1.-3. klasse, og ville derfor etablere et tilbud direkte rettet mot de eldre kullene. Målet var at lærerstudentene skulle få avslutte lærerstudiet på samme måte som de kom inn i lærerstudiet. Utvalget arrangerer både sosiale og faglige arrangementer, som blant annet fester, sosiallunsjer, vinlotteri og skrivepress. Noen av arrangementene er rettet mot kun 4. årsstudenter, noen kun mot 5. årsstudenter og noen er felles for begge kullene.

Tur til Trysil

I 2020 kom korona og satte en stopper for mye av det morsomme som skjer i SALT, og et av arrangementene som ble rammet av dette var vår kjære vintertur til Åre. I 2022 ble det derimot endelig arrangert ny vintertur igjen. Ettersom det fortsatt var viktig å tenke på koronarestriksjoner ble turen satt til Trysil slik at man var sikre på at det var mulig å gjennomføre turen. Vinterturtradisjonen var dermed oppe og gikk igjen, til mange lærerstudenters store glede! Til tross for lokasjonsendring, har lærerstudentene derimot ikke klart å kvitte seg med naboklagene, og etter to velykkede og morsomme år i Trysil måtte vi reise tilbake til Åre. 

 

----------------------------------------------------------------------SALT i dag--------------------------------------------------------------------------

Studentforeningen SALT er fortsatt i stadig utvikling, og i dag består vi av omkring 1500 medlemmer. Av disse er det rundt 170 aktive medlemmer i utvalgene som er med på å skape og organisere ulike tilbud og aktiviteter for lærerstudentene. I dag består SALT av følgende utvalg: Event, Fadderutvalget, Friluftsliv, SALT Media, SALT Revy, SALT IF, Scene, Senior, Trivselsutvalget, SALT Strikk og Stuggu. Flere av utvalgene har altså vært til stede i SALT siden starten, og flere har kommet til på veien. Det overordnede ansvaret og den generelle driften av linjeforeningen er det styret som tar seg av. Å være aktiv i SALT er både sosialt, morsomt og lærerikt, og gir mulighet til å bli kjent med studenter på tvers av trinn og klasser. Selv om det er mange nye og spennende ting som skjer i SALT, er vi også opptatt av å ta vare på våre tradisjoner. Åreturen er fortsatt en viktig tradisjon, og selv om den har vært byttet ut med Trysiltur de siste to årene, ryktes det at neste vintertur går til Åre igjen for første gang siden 2019. Vårballet er også en tradisjon vi har holdt ved like, og i 2023 ble det utvidet til et jubileumsball for å gjøre ekstra stas på SALT. Det er noen ting som aldri endrer seg, og lærerstudentene er blant annet fortsatt like glade i quiz og vafler som de var for 10 år siden. Revyen, husbandet og koret er også fortsatt viktige deler av SALT, og er i stor grad med på å skape samhold og god stemning blant studentene. Det skjer derimot også mye nytt og spennende i SALT, og det nyeste tilskuddet er immatrikuleringsballet som skal avholdes for alle nye studenter 15. september. Det blir spennende å se om dette er et arrangement som fenger – kanskje det blir en ny tradisjon? Vi er stolte av utviklingen som har skjedd i SALT de siste 10 årene, og gleder oss til å se hva fremtiden bringer!

Ønsker du å lese mer utdypende om hvordan SALT ble til? Boka om SALT, skrevet av vår første leder Morten Djupdal, formidler linjeforeningens utvikling fra oppstarten i 2013 og frem til 2017. Boken ligger på nettsiden vår saltntnu.no under "Om oss". God lesing!